hotline
Keo TiTEBOND dùng trong sản xuất FURNITURE
KEO NQ-108
KEO NQ-108 sử dụng đễ dán mouse với mouse , da với mouse , mouse với gỗ ,da với gỗ bằng cách sử dụng súng phun trực tiếp lên các bề mặt cần dán
Keo NQ-108 được sử dụng phổ biến trong ngành sản xuất SoFa
KEO EPOXY E44 -KEO HẢI THUYỀN
Keo Epoxy E44 kết hợp với xúc tác Three Ethylene Amine theo tỷ lệ Keo -Xúc tác =4:1 ( hoặc 7:3) sử dụng ghép mộng chốt gỗ ,ghép ngang gỗ ,dán đá,ceramic với gỗ
KEO CON CHÓ - DOG X66
Keo con chó Dog-X66 được sử dụng đễ dán formica,gỗ ,da,vãi,kim loại trong ngành chế biến gỗ
KEO EPOXY - KEO AB 1-1
Keo Epoxy AB 11 được sử dụng để ghép mộng chốt gỗ , ghép ngang gỗ ,dán gạch,đá ceramic với gỗ , dán kim loại với gỗ
MÀNG PE CHỐNG TRẦY -CHỐNG BỤI
MÀNG PE CHỐNG TRẦY -CHỐNG BỤI được sử dụng đễ quấn trực tiếp lên sản phãm nhằm mục đích chống trầy sướt ,chống bụi cho sản phẩm
CANA-PASTE ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT
CANA là paste silicon được sử dụng đễ đánh bóng các bề mặt gỗ , kim loại , nhựa , đá , cao su ..vv
KEO SILICON APOLO-A500 (HỆ AXIT VÀ TRUNG TÍNH)
KEO SILICON APOLO-A500 (HỆ AXIT VÀ TRUNG TÍNH) sử dụng dán Kính-Kính,Kính-gỗ ,Gỗ-gỗ, kính-nhôm với hệ asxit
với hệ trung tính sử dụng đễ dán chĩ gạch ceramic
KEO SILICON APOLO-A300 (HỆ AXIT VÀ TRUNG TÍNH)
KEO SILICON APOLO-A300 (HỆ AXIT VÀ TRUNG TÍNH) được sử dụng đễ dán kính-nhôm,kính -gỗ ,kính-kính với hệ axit
dùng để dán chỉ gạch ceramic với hệ trung tính
KEO CYANO ACRYLATE -KEO 502 (KEO MAU KHÔ)
KEO CYANO ACRYLATE -KEO 502 (KEO MAU KHÔ) sử dụng dán tổng hợp các bề mặt gổ ,ceramic,nhựa ,cao su
keo kết hợp với bột gỗ dùng đễ xử lý lỗi trên bề mặt của gỗ