hotline
Banner 1Banner 2
Keo TiTEBOND dùng trong sản xuất FURNITURE
KEO NQ-108
KEO NQ-108 sử dụng đễ dán mouse với mouse , da với mouse , mouse với gỗ ,da với gỗ bằng cách sử dụng súng phun trực tiếp lên các bề mặt cần dán
Keo NQ-108 được sử dụng phổ biến trong ngành sản xuất SoFa
KEO EPOXY E44 -KEO HẢI THUYỀN
Keo Epoxy E44 kết hợp với xúc tác Three Ethylene Amine theo tỷ lệ Keo -Xúc tác =4:1 ( hoặc 7:3) sử dụng ghép mộng chốt gỗ ,ghép ngang gỗ ,dán đá,ceramic với gỗ
KEO CON CHÓ - DOG X66
Keo con chó Dog-X66 được sử dụng đễ dán formica,gỗ ,da,vãi,kim loại trong ngành chế biến gỗ
KEO EPOXY - KEO AB 1-1
Keo Epoxy AB 11 được sử dụng để ghép mộng chốt gỗ , ghép ngang gỗ ,dán gạch,đá ceramic với gỗ , dán kim loại với gỗ
MÀNG PE CHỐNG TRẦY -CHỐNG BỤI
MÀNG PE CHỐNG TRẦY -CHỐNG BỤI được sử dụng đễ quấn trực tiếp lên sản phãm nhằm mục đích chống trầy sướt ,chống bụi cho sản phẩm
                     Keo BujoCANAVinaChemical